V.38 - "Avcheckning"

Denna veckan har jag haft mitt första handledarmöte med Trond. Vi tittade över min projektplan och idé. Jag tyckte det var bra att få förklara min plan och gå genom den. Jag inser att min plan kan vara lite stor, med tanke på att jag ska göra två böcker, men jag tycker att inspirationsboken passar till projektet och hör till sammanganget. Så här tänker jag:

Min frågeställning är - Hur kan jag shoppa kläder smartare?

Här definierar jag smartare i tre punkter:
 1. Behåller en god ekonomi
 2. Tar ansvar för jordens resurser
 3. Har en enhetlig och säker stil
Tillsammans gör dessa punkter att du konsumerar kläder på ett kontrollerat och proffsit sätt.

Jag tänker leta information på internet och läsa litteratur. Sedan tänker jag till störst del använda min egen erfarenhet som shoppoholic.

Produkten blir i slutändan två böcker. En bok ska sammanställa det jag har kommit fram till i en litten miniguide. Den kommer bestå av en checklista och bra att veta information. Boken ska skrivas på engelska och jag ska bokbinda den. Denna veckan besökte jag tryckeriet Just Nu. Det kommer kosta 7 kr per sida och de gav mig lite tips på hur jag kunde gå till väga på datorn (program m.m.) Jag har funderat på namn och kom på två: Style Strategy eller The Style Companion.
Den andra boken kommer vara min inspirationsbok. I guideboken kommer jag prata om hur du hittar din egna stil och ett steg till att göra det kommer vara att just göra en inspirationsbok. Eftersom det blir för dyrt att bokbinda ytterligare en till bok, så kommer jag köpa en färdig bok med tomma sider och klistra in bilder i.

Jag har gjort en liten förstudie och har hittat några böcker om just stil och shopping. På internet finns mycket information om miljö, såsom svanmärkt m.m.

Jag känner mig mer och mer säker på mitt projekt och tycker det ska bli riktigt kul att starta igång med böckerna. Nästa vecka är jag i Nederländerna med skolan, så vi hörs vecka 40!

Julia

V.38 - Hitta bokförlag & förstudie

Nu har jag fixat hemsidan till mitt projektarbete. Jag funderar fortfarande på ett namn på mitt projekt och tänker bestämma mig snart. Igentligen skulle jag förra veckan (v37) hittat ett bokförlag och börjat med bok#1 vilken är inspirationsboken. Boken har jag börjat på, men jag har inte hittat ett bokförlag än. Har bestämt mig att jag ska ha hittat ett denna veckan. Vi känner en person som jobbar på ett tryckeri, så jag tänkte höra av mig till honom och fråga om det skulle vara möjligt att trycka böckerna hos dem. Denna veckan ska jag också börja leta fakta till mitt projekt.

Jag har fått revidera min problemformulering lite för att begränsa den till ett mindre område som är mer genomförbart. Jag tror att jag har lyckats komma fram till en bra frågeställning som handlar mycket om just det som jag tycker om, nämligen design och hur jag hittar min egna stil.

Fredag 9 September, 2011

Denna veckan har vi haft tre projektdagar. I onsdags fick vi gå runt till olika stationer där lärarna berättade om hur projektarbetet ska gå till. Det var bra att blir påmind om hur jag ska starta och vad som jag måste få med i mitt projekt. På torsdag och idag har vi fått arbeta ganska självständigt, men med möjlighet att få hjälp av lärarna. Det har varit skönt att få tid till att sätta igång, men jag tycker det har varit svårt att komma på en frågeställning som omfattar det viktigaste som jag vill få med utan att det blir ett allt för stort projekt. Jag har fått omformulera ett par gånger, men är nu ganska nöjd med min problemformulering. Projekt kommer att handla om hur jag som konsument kan ta aktiva val när jag handlar kläder. Går det att handla på ett smart sätt som gynnar både mig, min ekonomi och samhället. Till en början var mitt projekt nog lite för stort och nu har jag avgränsat det mer och mer. Därför känns det genomförbart just nu och jag känner mig inspirerad till att sätta igång och börja!

Fredag 8 April, 2011

Idag är sista dagen av denna projektveckan och jag känner mig lite förvirrad med vad jag vill göra. Jag och Linnea har haft en idé om att arbetet ska handla om balett. Då skulle vår frågeställning vara “Ballerina på 70 timmar?”. Vi har undersökt våra olika möjligtheter och tror att det kan finnas för många hinder med denna idé. T.ex. så kommer det bli dyrt och det kommer förmodligen ta mer än 100 timmar. En annan idé som jag har är att göra ett projekt om mitt favoriteämne, design. Då skulle jag kunna designa en kollektion med miljövänliga tyger. Detta är en dröm som jag alltid har haft, men aldrig hunnit göra. Därför skulle det vara mycket kul. Idag ska vi lämna in vår projektplan och jag är jätteosäker på vad jag vill göra, så snart måste jag bestämma mig.

Nu har jag bestämt mig för att göra något med design. Jag har flera olika idéer som jag har svårt att välja mellan. Antingen skulle jag vilja starta en egen kollektion då jag ska designa efter ett tema och ge beskådaren en vissa känsla. Eller så skulle jag kunna designa eco-vänliga t-shirts m.m. En tredje idé är att söka praktik hos någon designer. Som naturvetenskaplig infallsvinkel skulle jag fokusera på miljön.

Onsdag 6 April, 2011

Nu har jag tittat på flera olika redovisningar och fått mycket bra inspiration. Jag och Linnea har pratat ihop oss och är intresserade av att göra ett gemensamt projekt om balett. Vi har tittat på målen och tror att vi skulle kunna få med några av dem i arbetet:

- Har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och samhälle,

- kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion,

- Har utvecklat ett intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och kan analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder,

- Kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,

- Kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,

- Kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom det naturvetenskapliga området och i andra sammanhang,


Nu måste vi komma på några olika frågeställningar som kan passa in på dessa mål.

Måndag 4 April 2011

Idag har vår första projektarbetsvecka startat och det känns kul att få börja “brain storma” och komma på idéer för möjliga arbeten. Jag har inte valt vad jag ska arbeta med, men skulle gärna vilja göra något med mode eller ballett. Förhoppningsvis kan jag hitta ett sätt att koppla några mål till dessa ämnen. Vi har också börjat prata om logg. Jag tänker börja att skriva här på google docs och så får jag se om jag gör en blogg sedan.

Projektplan

Projektnamn: The Shopping Companion/The Style Companion/The Shopping Strategy/The Style Strategy

Bakgrund: Varför jag valde detta projekt
Jag valde detta projekt därför att jag älskar design och är väldigt intresserad och nyfiken av just modebranschen. Dessutom är jag en obotlig shopoholic! Jag har alltid en inköpslista redo. Efter gymnasiet vill jag läsa till civilekonom och jobba inom modevärlden. Därför skulle detta projekt ge mig en ökad insikt och kunskap.

Mitt mål med projektet
Mitt mål med detta projekt är att ta reda på hur jag som konsument kan fatta aktiva beslut när jag handlar kläder. Jag vill som konsument veta vad jag kan leta efter för att hitta kläder som har producerats med hänsyn till miljö och socialt ansvar, men också hur jag kan shoppa på ett mer kontrollerat och strukturerat sätt. På detta vis kan jag ta mitt ansvar som konsument och shoppa smart! Det är viktigt att vi som konsumenter bryter våra dåliga vanor så att vi inte behöver slösa på jordens resurser. Jag vill hitta de "guide lines" jag kan följa som tar hänsyn till miljön, socialt ansvar och mig som person.
Jag tror att jag kommer komma fram till att det finns enkla knep att ta vid för att minska och kontrollera min shopping till att varje plagg jag köper blir en succé som håller i längden! Helt enkelt en favorit i garderoben!

Produkt
Min produkt ska vara en bok som kommer bestå av inspirationsbilder och citat. Den ska handla om hur viktigt det är att hitta en stil som är bestående, inte baseras på en tillfällig trend. Den ska locka åskådaren till att drömma och inspireras av intressen som t.ex. musik, konst, dans, litteratur och annan popkultur istället för ”höstens nya look” vilket lätt kan leda till onödigt konsumerande. Detta medvetande kan göra att vi shoppar på ett mer strukturerat, kontrollerat och smart sätt. På lång sikt kan det leda till att vårt konsumtionsbehov hålls under kontroll. Att sluta handla är inte lösningen eftersom konsumtion håller igång ekonomin. Vi kan istället fatta aktiva val när vi gör våra inköp som hjälper vårt samhälle och oss själva att utvecklas i rätt riktning.

Jag kommer också att göra en handbok med tips och konkreta steg för att hitta sin stil och ta ansvar och kontroll över sin shopping. I en värld där designers släpper upp till tre, fyra kollektioner per säsong är det lätt att våra krav på uppdateringar av nyheter kan spinna ur kontroll. Jag tror att det är viktigt att vi tar tag i detta nu om vi vill bidra till vårt samhälle.

Mina förkunskaper
Jag skrev en rapport om vägen från bomullsplantaget till konsumenten i Naturkunskap A under mitt första år på Frida Gymnasiet. Det kan hjälpa mig komma igång med projektet. På min fritid sysslar jag gärna med mode vilket gör att jag inte är helt ny inför ämnet.

Problemformulering
Hur kan jag konsumera kläder på ett smart sätt, samtidigt som jag behåller en enhetlig stil och tar ansvar för jordens resurser?

Förstudie
Mitt projektarbete börjar med en förstudie där jag tar fram fakta. Det är viktigt att jag börjar tidigt ifall jag skulle behöva stanna upp i min plan och revidera.

Avgränsning
Jag tänker avgränsa mitt arbete till att handla om konsumering av kläder och vad jag som konsument kan göra för att fatta kloka beslut istället för vad både jag och företagen kan göra.

Metod
Jag ska använda flera olika metoder i min undersökning. Bland annat ska jag söka information på internet, läsa böcker om ämnet, men framförallt använda mina egna erfarenheter.

Redovisning
Jag kommer hålla en muntlig redovisning där jag berättar om mitt projekt och hur jag gått till väga. Jag kommer visa upp mina produkter och läsa och undervisa från min guide. Tillslut ska jag delge mina erfarenheter från att ha drivit ett projekt.

Tidsplan och handledarmöten
Övergripande kunskapsmål

 • har fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och matematik,
 • har utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt,
 • har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och samhälle,
 • har vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv som i ett framtidsperspektiv,
 • kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion,
 • har utvecklat ett intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och kan analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder,
 • kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,
 • kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,
 • kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom det naturvetenskapliga området och i andra sammanhang,
 • har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur naturvetenskapliga tillämpningar kan användas för att skapa goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig med en hållbar utveckling.

Mål för naturvetenskapsprogrammet

 • har fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och matematik,
 • har utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt,
 • har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och samhälle,
 • har vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv som i ett framtidsperspektiv,
 • kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion,
 • har utvecklat ett intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och kan analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder,
 • kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,
 • kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,
 • kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom det naturvetenskapliga området och i andra sammanhang,
 • har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur naturvetenskapliga tillämpningar kan användas för att skapa goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig med en hållbar utveckling.

Kriterier

Godkänt

Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt.
Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap.
Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet.
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

Väl godkänt

Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa.
Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val.
Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa.
Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter.

Mycket väl godkänt

Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material.
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument.
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.


Mål

Projektarbetets mål

Eleven skall

 • kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem
 • kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap
 • kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna
 • kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen
 • kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren
 • kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet
 • kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt
 • kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.