Projektplan

Projektnamn: The Shopping Companion/The Style Companion/The Shopping Strategy/The Style Strategy

Bakgrund: Varför jag valde detta projekt
Jag valde detta projekt därför att jag älskar design och är väldigt intresserad och nyfiken av just modebranschen. Dessutom är jag en obotlig shopoholic! Jag har alltid en inköpslista redo. Efter gymnasiet vill jag läsa till civilekonom och jobba inom modevärlden. Därför skulle detta projekt ge mig en ökad insikt och kunskap.

Mitt mål med projektet
Mitt mål med detta projekt är att ta reda på hur jag som konsument kan fatta aktiva beslut när jag handlar kläder. Jag vill som konsument veta vad jag kan leta efter för att hitta kläder som har producerats med hänsyn till miljö och socialt ansvar, men också hur jag kan shoppa på ett mer kontrollerat och strukturerat sätt. På detta vis kan jag ta mitt ansvar som konsument och shoppa smart! Det är viktigt att vi som konsumenter bryter våra dåliga vanor så att vi inte behöver slösa på jordens resurser. Jag vill hitta de "guide lines" jag kan följa som tar hänsyn till miljön, socialt ansvar och mig som person.
Jag tror att jag kommer komma fram till att det finns enkla knep att ta vid för att minska och kontrollera min shopping till att varje plagg jag köper blir en succé som håller i längden! Helt enkelt en favorit i garderoben!

Produkt
Min produkt ska vara en bok som kommer bestå av inspirationsbilder och citat. Den ska handla om hur viktigt det är att hitta en stil som är bestående, inte baseras på en tillfällig trend. Den ska locka åskådaren till att drömma och inspireras av intressen som t.ex. musik, konst, dans, litteratur och annan popkultur istället för ”höstens nya look” vilket lätt kan leda till onödigt konsumerande. Detta medvetande kan göra att vi shoppar på ett mer strukturerat, kontrollerat och smart sätt. På lång sikt kan det leda till att vårt konsumtionsbehov hålls under kontroll. Att sluta handla är inte lösningen eftersom konsumtion håller igång ekonomin. Vi kan istället fatta aktiva val när vi gör våra inköp som hjälper vårt samhälle och oss själva att utvecklas i rätt riktning.

Jag kommer också att göra en handbok med tips och konkreta steg för att hitta sin stil och ta ansvar och kontroll över sin shopping. I en värld där designers släpper upp till tre, fyra kollektioner per säsong är det lätt att våra krav på uppdateringar av nyheter kan spinna ur kontroll. Jag tror att det är viktigt att vi tar tag i detta nu om vi vill bidra till vårt samhälle.

Mina förkunskaper
Jag skrev en rapport om vägen från bomullsplantaget till konsumenten i Naturkunskap A under mitt första år på Frida Gymnasiet. Det kan hjälpa mig komma igång med projektet. På min fritid sysslar jag gärna med mode vilket gör att jag inte är helt ny inför ämnet.

Problemformulering
Hur kan jag konsumera kläder på ett smart sätt, samtidigt som jag behåller en enhetlig stil och tar ansvar för jordens resurser?

Förstudie
Mitt projektarbete börjar med en förstudie där jag tar fram fakta. Det är viktigt att jag börjar tidigt ifall jag skulle behöva stanna upp i min plan och revidera.

Avgränsning
Jag tänker avgränsa mitt arbete till att handla om konsumering av kläder och vad jag som konsument kan göra för att fatta kloka beslut istället för vad både jag och företagen kan göra.

Metod
Jag ska använda flera olika metoder i min undersökning. Bland annat ska jag söka information på internet, läsa böcker om ämnet, men framförallt använda mina egna erfarenheter.

Redovisning
Jag kommer hålla en muntlig redovisning där jag berättar om mitt projekt och hur jag gått till väga. Jag kommer visa upp mina produkter och läsa och undervisa från min guide. Tillslut ska jag delge mina erfarenheter från att ha drivit ett projekt.

Tidsplan och handledarmöten
Övergripande kunskapsmål

  • har fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och matematik,
  • har utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt,
  • har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och samhälle,
  • har vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv som i ett framtidsperspektiv,
  • kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion,
  • har utvecklat ett intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och kan analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder,
  • kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,
  • kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,
  • kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom det naturvetenskapliga området och i andra sammanhang,
  • har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur naturvetenskapliga tillämpningar kan användas för att skapa goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig med en hållbar utveckling.

COMMENTS

Leave a comment here:

Name:
Remember Me?

E-mail: (Will not be published)

URL/Webpage:

Comment: