Fredag 9 September, 2011

Denna veckan har vi haft tre projektdagar. I onsdags fick vi gå runt till olika stationer där lärarna berättade om hur projektarbetet ska gå till. Det var bra att blir påmind om hur jag ska starta och vad som jag måste få med i mitt projekt. På torsdag och idag har vi fått arbeta ganska självständigt, men med möjlighet att få hjälp av lärarna. Det har varit skönt att få tid till att sätta igång, men jag tycker det har varit svårt att komma på en frågeställning som omfattar det viktigaste som jag vill få med utan att det blir ett allt för stort projekt. Jag har fått omformulera ett par gånger, men är nu ganska nöjd med min problemformulering. Projekt kommer att handla om hur jag som konsument kan ta aktiva val när jag handlar kläder. Går det att handla på ett smart sätt som gynnar både mig, min ekonomi och samhället. Till en början var mitt projekt nog lite för stort och nu har jag avgränsat det mer och mer. Därför känns det genomförbart just nu och jag känner mig inspirerad till att sätta igång och börja!

COMMENTS

Leave a comment here:

Name:
Remember Me?

E-mail: (Will not be published)

URL/Webpage:

Comment: