Onsdag 6 April, 2011

Nu har jag tittat på flera olika redovisningar och fått mycket bra inspiration. Jag och Linnea har pratat ihop oss och är intresserade av att göra ett gemensamt projekt om balett. Vi har tittat på målen och tror att vi skulle kunna få med några av dem i arbetet:

- Har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och samhälle,

- kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion,

- Har utvecklat ett intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och kan analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder,

- Kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,

- Kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,

- Kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom det naturvetenskapliga området och i andra sammanhang,


Nu måste vi komma på några olika frågeställningar som kan passa in på dessa mål.

COMMENTS

Leave a comment here:

Name:
Remember Me?

E-mail: (Will not be published)

URL/Webpage:

Comment: